Home Cenovnik
Cena iznajmljivanja satora - iznajmljivanje satora Beograd

Cena iznajmljivanja šatora zavisi od broja mesta koji Vam je potreban. Cene za određen broj mesta možete videti u tablici. Naravno, možete izabrati i broj mesta koji je između brojeva datih u tablici, recimo želite 120 mesta, i tada je cena između 180 i 230 €.

Cenovnik

Broj mesta
Dimenzije šatora
Cena
50 6m x 5,5m 110 €
100 12m x 5,5m

180 €

150 18m x 5,5m

230 €

200 24m x 5,5m 270 €

*za područja van Beograda cena se uvećava za troškove prevoza montažera

 

Šta je uračunato u cenu?

-montiranje i demontiranje šatora
-plastično posuđe i naravno metalne viljuške, kašike...
-klupe
-stolovi
-rasveta
-period uračunat u cenu je 3 dana, svaki dodatni dan se plaća

Šta nije uračunato u cenu?

-prevoz šatora i prateće opreme:
Prevoz možemo mi organizovati ili može biti organizovan s Vaše strane. Prevoz podrazumeva dolazak po šator, njegovo sprovođenje do mesta montiranja i vraćanje šatora do mesta preuzimanja.

Kada se vrši plaćanje?

20% cene šatora se plaća na dan kada se izvrši rezervacija, dok se preostalih 80% i cena prevoza (ukoliko mi organizujemo prevoz) plaća na dan kada se šator montira.